Naši partneri

Rozdelenie syrov

Syry tvoria veľkú skupinu rozmanitých výrobkov, ktoré sa viac, alebo menej vzájomne odlišujú. Z toho dôvodu ich rozdelenie bude rôznorodé a bude závisieť od ich charakteristiky súvisiacej so zložením syrov, spôsobu ich zretia a technológie výroby, s ktorou sú sprevádzané i zmeny vonkajšieho a vnútorného vzhľadu syrov.

Rozdelenie syrov podľa Potravinového kódexu SR je nasledovné:

Základné delenie:

Podľa obsahu tuku – vyjadreného v sušine (tvs = tuk v sušine) v hmotnostných percentách:

Skupina syra
t. v s.
Vysokotučný
60 a viac
Plnotučný
45 a menej ako 60
Stredne tučný (polotučný)
25 a menej ako 45
Nízkotučný
10 a menej ako 25
Odtučnený
menej ako 10

Podľa konzistencie – vyjadrenej ako obsah vody v beztukovej hmote syra (VBHS)

Skupina syra
VBHS
Extra tvrdý
menej ako 47
Tvrdý
47 a menej ako 55
Polotvrdý
55 a menej ako 62
Polomäkký
62 a menej ako 68
Mäkký
najmenej 68

Podľa zretia syrov:

Podľa technológie výroby syrov: