Naši partneri

Parené syry

Slovensko má druhy syrov s tradičnými charakteristickými vlastnosťami a tvarmi, ktoré sú získané špecifickou technológiou naparovania, alebo parenia syroviny pri výrobe syrov. Syry sa vyrábajú z ovčieho i kravského pasterizovaného mlieka. Doba zretia je rozdielna: od čerstvých syrov (Korbáčiky, Parenice), ktoré sú vhodné na okamžitú konzumáciu až po zrejúce syry s kratšou, dlhšou (až 24 mesiacov) dobou zretia syry (napr. Kaškaval).

Najznámejšie druhy našich syrov:

Oštiepok

Syr v tvare elipsoidu s pôvodnou ornamentikou o hmotnosti cca 500 g; vyrába sa v neúdený i údený, ktorý má žltohnedú farbu. Dodáva sa s nasledovnými obchodnými názvami:

Parenica

Parený syr v typickom tvare stočenej stuhy; s obsahom od 30% tvs do 50% tvs.
  – Parenica – s obsahom 31% tvs, sušina najmenej 44%
  – Bánovecká parenica – s obsahom 35% a 40% tvs
  – Gazdovská parenica
  – Oravská parenica – s obsahom 40% tvs, sušina najmenej 46%

Korbáčik a Korbáčik nite

Parený syr v tvare vlákien, ktoré môžu byť zapletené do tvaru korbáčika. Obľubujú ich „veľkí“ i „malí“ konzumenti. Vyrábajú sa o rôznom obsahu tuku v sušine.
  – Oravské syrové tyčinky – s obsahom 25% tvs, sušina najmenej 48%
  – Oravské syrové nite – s obsahom 25% tvs, sušina najmenej 48%
  – Bánovecký korbáčik – s obsahom 35% a 40% tvs

Druhy ďalších vyrábaných parených syrov: