Naši partneri

Maslo

Maslo je výrobok zo smotany patriaci do skupiny mliečnych tukov. Mliečne tuky sú výrobky vo forme emulzie voda v oleji vyrábané len z mlieka alebo mliečnych výrobkov, v ktorých je tuk dôležitou zložkou, avšak môžu sa pridať ďalšie zložky potrebné na ich výrobu s tým, že tieto zložky nenahrádzajú žiadnu mliečnu zložku, či už úplne alebo čiastočne.

Technológia výroby masla:

Diskontinuálna výroba masla (klasický spôsob výroby): Smotana, v ktorej prebehlo fyzikálne, prípadne biologické zrenie, sa pred mútením zahrieva na teplotu mútenia a napúšťa do maselnice. Mútenie smotany je spôsobené prepadom smotany na steny maselnice pri jej otáčaní a tvorbou peny. Mútenie je ukončené keď maslové zrno dosiahne veľkosť 2 až 6 mm. Nasleduje vypúšťanie cmaru cez sito zasunuté do otvoru maselnice. Vyrobené maslo sa z maselnice vyklopí, prípadne vytlačí a balí sa na formovacích strojoch do expedičných obalov.

Kontinuálny spôsob výroby masla je najrozšírenejšou technológiou výroby masla.
Penotvorná metóda (flotačná) patrí medzi najpoužívanejšie metódy, čo je vlastne zrýchlený klasický spôsob výroby na princípe tvorby peny a maslového zrna. Pri tomto spôsobe sa smotana múti v mútiacom zariadení s rýchlou rotáciou, pričom sa asi za tri sekundy vytvorí maslové zrno, ktoré sa po oddelení cmaru dopraví na miesenie do osobitného miesiča.

Pri odstreďovacej metóde sa smotana znova odstreďuje na koncentrátore. Potom sa smotana schladí a štandardizuje na požadovaný obsah tuku v hotovom výrobku. Na maslo sa smotana premieňa v transmutátore (zmena fázy „emulzia tuku vo vode“ na vodu v emulzii tuku“).

Pri emulgačnej metóde ide v podstate o emulgáciu uvoľneného maslového tuku v mliečnej plazme. Smotana sa po nasýtení vzduchom destabilizuje v špeciálnom zariadení (destabilizačné čerpadlo) a v osobitnej odstredivke sa upraví obsah tuku. Potom nasleduje štandardizácia na predpísanú tukovosť.

Laktické maslo

Vyrába sa NIZO metódou a má porovnateľnú chuť s maslom z fermentovanej smotany, pričom toto je vyrábané zo sladkej smotany. Princíp NIZO kontinuálnej metódy spočíva v primiešaní prídavných látok do masla vyrábaného zo sladkej smotany až v kroku prípadného upravovania vody pred balením, čiže cmar odtekajúci je sladký. Podľa legislatívy EU má toto maslo mať nasledovné zloženie: obsah tuku min 82%, obsah vody max 16%, obsah BTS max 2%, obsah diacetylu min 1mg/1kg, zloženie iba z mliečnych zložiek.

Výhody, ktoré toto maslo poskytuje sú popri ekonomických aj nasledovné: