Naši partneri

Trvanlivé mlieko

Trvanlivé mlieko je konzumné mlieko, ktoré sa vyrába z kravského mlieka a je len tepelne ošetrené. Spôsob tepelného ošetrenia je ultravysokotepelný ohrev – UHT (Ultra Heat Treatment). Mlieko sa zohrieva na teplotu 135 °C veľmi krátku dobu (1-2 sekundy). Potom sa mlieko rýchlo schladí a plní v aseptickom prostredí do aseptických obalov. Tým sa eliminujú prakticky všetky prítomné mikroorganizmy a mlieko získava najmenej 3-mesačnú trvanlivosť aj pri izbovej teplote.

Niektorí ľudia sa domnievajú, že trvanlivosť sa dosahuje pridaním konzervačných látok. Tento názor nie je pravdivý a pri UHT technológii, ktorá je vlastne záhrevom na vyššiu teplotu ako u vysokopasterizovaného mlieka, sa zabezpečí jeho trvanlivosť. Trvanlivé mlieko prináša konzumentom viacero nezastupiteľných výhod, ktoré spočívajú najmä v jeho dlhodobej trvanlivosti. Aseptické balenie a kartónový obal svojimi vlastnosťami ochraňuje mlieko pred vonkajšími vplyvmi, ako sú teplo, svetlo (tekutiny sú náchylné na zmenu vlastností, ak na nich pôsobí svetlo) a vzduch. Spotrebiteľ nemusí mlieko okamžite po nákupe skonzumovať, môže ho skladovať až do ukončenia doby trvanlivosti pri teplote do 24°C spravidla 3 mesiace. Správne označenie konzumného mlieka ošetreného UHT ohrevom na spotrebiteľskom obale je: „Mlieko ošetrené ultravysokotepelným ohrevom“ alebo „UHT mlieko“. Na obale možno uvádzať aj slovo „trvanlivé“.