Naši partneri

Sušené mlieko

Sušené mlieko a sušená smotana sú mliečne výrobky vyrobené sušením pasterizovaného mlieka, so štandardizovaným množstvom tuku. Ochutené sušené mliečne výrobky sú výrobky s pridaním ochucujúcich zložiek, ako sú čokoláda, kakao, karamel a iné. Sušené mliečne výrobky sa vyrábajú len v jednej triede kvality a podľa množstva tuku v nich sa členia na tieto trhové druhy:

Všetky trhové druhy sušeného mlieka môžu obsahovať najviac 5,0% vody.