Naši partneri

Odstreďovanie mlieka

Odstreďovanie mlieka je veľmi dôležitá operácia pri základnom ošetrení surového kravského mlieka. Odstreďovanie surového mlieka má dve funkcie:

Princíp odstreďovania mlieka sa zakladá na rozdielnej hustote mliečneho tuku a mliečnej plazmy. Pôsobením odstredivej sily, ktorá vzniká otáčaním bubna odstredivky okolo zvislej osi, sa mlieko na tanieroch odstredivky rozdelí na smotanu a odtučnené mlieko. Množstvo tuku v odtučnenom mlieku závisí od parametru nazývaného „ostrosť odstreďovania“ a býva spravidla 0,03 %.
Zavedenie odstrediviek sa stalo základom priemyselného spracovania mlieka a znamenalo zásadný obrat pri priemyselnej výrobe masla. Významne sa zlepšila kvalita mliečnych výrobkov a hospodárnosť výroby.

Odstreďovanie mlieka má tieto výhody:

Úprava množstva tuku v mlieku a mliečnych výrobkoch sa označuje ako štandardizácia, alebo egalizácia množstva tuku.