Naši partneri

Konzumné mlieko

Konzumné mlieko sa vyrába z kravského mlieka, ktoré sa označuje názvom „konzumné mlieko“, ale aj z kozieho mlieka, ktoré sa označuje ako „konzumné kozie mlieko“. Konzumné mlieko je zdrojom biologicky aktívnych látok nevyhnutných pre zdravý vývoj človeka a obsahujú:

Konzumné mlieko obsahuje: mliečny tuk, mliečny cukor – laktózu, mliečne bielkoviny a minerálne látky, z ktorých najdôležitejší je vápnik. Prevažná časť konzumného mlieka sa vyrába mliekarenským ošetrením surového kravského mlieka, ktoré tvorí súbor technologických postupov ako je čistenie, odstreďovanietepelné ošetrenie (pasterizácia, vysoká pasterizácia, alebo UHT ohrev), homogenizácia, chladenie a balenie. Podľa toho aké technologické spôsoby sa pri výrobe konzumného mlieka používajú sa rozlišujú a označujú jednotlivé trhové druhy.

Druhy konzumného mlieka podľa množstva tuku:

Druhy konzumného mlieka podľa spôsobu tepelného ošetrenia:

Konzumné mlieko, ktoré nie je tepelne ošetrené, musí sa na obale označiť slovami „tepelne neošetrené“; v obchodnom názve možno uvádzať aj slovo „čerstvé“, ktoré nenahrádza informáciu o tom, že mlieko nie je tepelne ošetrené. Pri výrobe konzumného mlieka sa používa homogenizácia mlieka, ktorá zamedzuje vyvstávaniu tuku na povrch alebo priľnutiu tuku na obal. Homogenizácia nemá vplyv na zloženie mlieka. Na obale konzumného mlieka možno uvádzať slovo „homogenizované“. Konzumné mlieko sa používa na výrobu rôznych ochutených mliek a mliečnych nápojov (vanilkové, kakaové) prípadne na výrobu rôzne modifikovaných mliek (so zníženým množstvom laktózy – delaktózované mlieko, so zvýšeným množstvom bielkovín).