mlieko.sk

Výrobcovia na Slovensku

Zoznam najvýznamnejších výrobcov na Slovensku

027 AGROFARMA, spol. s r.o. Červený Kameň, 018 56 Červený Kameň www.agrofarma.sk
4-7-13 Bryndziareň, s.r.o., SNP 105, 039 01 Turčianske Teplice
025 Bryndziareň a syráreň s.r.o., SNP 5, 962 01 Zvolenská Slatina www.bryndziaren.sk
4-7-40 Bryndziareň – BRYSYRT, Ľuboš Manica, Daxnerova 736, 980 61 Tisovec
4-6-17 EUROMILK, a.s., Bratislavská 41, 932 15 Veľký Meder www.euromilk.sk
4-6-19 FARMA FRESH, a.s., č.50, 912 22 Majcichov www.farmafresh.sk
4-6-10 AGRO TAMI, a.s., Cabajská 10, 950 22 Nitra www.agrotami.sk
019 GEMERMILK RS s.r.o., Bélu Bartóka 41, 979 01 Rimavská Sobota www.gemermilk.sk
023 HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s., ul. Poľná č.1, 066 80 Humenné www.humenska
mliekaren.sk
4-6-21 Koliba, a.s., Krivec 1, 962 05 Hriňová www.kolibamilk.sk
014 LEVICKÉ MLIEKARNE, a.s., Júrská cesta 2, 934 80 Levice www.levmilk.sk
800 Milex NMNV, a.s., 1. mája 124, 031 80 Liptovský Mikuláš www.liptmilk.sk
018 MILK–AGRO, spol. s r.o., Holého 43, 083 01 Sabinov www.milkagro.sk
4-6-6 MILSY, a.s., Partizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Bebravou www.milsy.sk
4-7-53 PD v Kluknave, Kluknavská mliekareň v Jaklovciach, 053 51 Kluknava
017 RAJO, a.s., Studená 35, 823 55 Bratislava www.rajo.sk
003 Syráreň Havran, a.s., Priemyselná 1339, 905 27 Senica www.zahorackysyrhavran.sk
4-6-9 Senoble Central Europe, s.r.o., T. G. Masaryka 8580, 960 01 Zvolen www.zvolensky.com
011 SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO, a.s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce www.karicka.sk
4-6-2 Tatranská mliekareň, a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok www.tami.sk

Číslo uvedené pred výrobcom je jeho schvaľovacie číslo pridelené veterinárnym úradom a je vyznačené na obale.Sun Sun Sun ×