mlieko.sk

Smotana

Konzumná smotana je tepelne ošetrená smotana vyrobená odstredením surového kravského mlieka alebo tepelne ošetreného kravského mlieka. Smotana je koncentrovaná emulzia mliečneho tuku v mliečnej plazme, čiže je to mlieko obohatené o tuk. Vlastnosti mlieka sú preto v niektorých ukazovateľoch podobné vlastnostiam mlieka.

Konzumná smotana sa vyrába len v jednej triede kvality a v trhových druhoch:

 • smotana s obsahom tuku najmenej 10,0 % a menej ako 35 %
 • smotana na šľahanie a šľahaná smotana – tuk najmenej 28,0 a menej ako 35 %
 • vysokotučná smotana na šľahanie a vysokotučná šľahaná smotana s obsahom tuku najmenej 35 %

Technologický proces výroby smotany:

Rozhodujúcim činiteľom ovplyvňujúcim výrobný postup je druh vyrábanej smotany. Konzumné smotany môžeme rozdeliť do dvoch skupín: smotany sladké a smotany kyslé. Pri tučnosti smotany menej ako 10% ide o tzv. smotanu do kávy. Okrem nich sa vyrába smotana určená na výrobu na výrobu masla.

Výrobný postup sladkej smotany zahrňuje nasledovné operácie:

 • odstreďovanie
 • štandardizácia tuku (môže sa robiť aj po tepelnom ošetrení)
 • homogenizácia
 • tepelné ošetrenie (pasterizácia, UHT ohrev alebo sterilizácia)
 • odvetranie
 • chladenie, fyzikálne zrenie (u šľahačkovej smotany a smotany na výrobu masla)
 • zakvasenie (len u kyslej smotany)
 • plnenie a balenie
 • fermentácia (len u kyslej smotany)
 • hodnotenieSun Sun Sun ×