mlieko.sk

Parené syry

Slovensko má druhy syrov s tradičnými charakteristickými vlastnosťami a tvarmi, ktoré sú získané špecifickou technológiou naparovania, alebo parenia syroviny pri výrobe syrov. Syry sa vyrábajú z ovčieho i kravského pasterizovaného mlieka. Doba zretia je rozdielna: od čerstvých syrov (Korbáčiky, Parenice), ktoré sú vhodné na okamžitú konzumáciu až po zrejúce syry s kratšou, dlhšou (až 24 mesiacov) dobou zretia syry (napr. Kaškaval).

Najznámejšie druhy našich syrov:

Oštiepok

Syr v tvare elipsoidu s pôvodnou ornamentikou o hmotnosti cca
500 g; vyrába sa v neúdený i údený, ktorý má žltohnedú farbu. Dodáva sa s nasledovnými obchodnými názvami: • z kravského mlieka:
    - Zvolenský oštiepok s obsahom 48% tvs, sušina najmenej 57%
    - Oravský oštiepok, 43% a 48% tvs, sušina najmenej 52%
    - Tvrdošínsky parený oštiepok – s obsahom 40% tvs, sušina najmenej 46%
    - Gazdovský oštiepok
    - Bánovecký oštiepok – s obsahom 40% tvs
 • z ovčieho mlieka:
    - Ľubčiansky oštiepok – s obsahom 43% tvs, sušina najmenej 60%
 • Oštiepok v polovičnej forme, tzv polooštiepok a to s názvami:
    - Polooštiepok – s obsahom 48% tvs, sušina najmenej 52%
    - Gazdovecký polooštiepok 48% tvs, sušina najmenej 52%
    - Bánovecký polooštiepok – s obsahom 40% tvs

Parenica

 • Parený syr v typickom tvare stočenej stuhy; s obsahom od 30% tvs do 50% tvs.
    - Parenica – s obsahom 31% tvs, sušina najmenej 44%
    - Bánovecká parenica – s obsahom 35% a 40% tvs
    - Gazdovská parenica
    - Oravská parenica – s obsahom 40% tvs, sušina najmenej 46%

Korbáčik a Korbáčik nite

Parený syr v tvare vlákien, ktoré môžu byť zapletené do tvaru korbáčika. Obľubujú ich „veľkí“ i „malí“ konzumenti. Vyrábajú sa o rôznom obsahu tuku v sušine.
  - Oravské syrové tyčinky – s obsahom 25% tvs, sušina najmenej 48%
  - Oravské syrové nite - s obsahom 25% tvs, sušina najmenej 48%
  - Bánovecký korbáčik - s obsahom 35% a 40% tvs

Druhy ďalších vyrábaných parených syrov:

 • z kravského mlieka
    - Inovec – s obsahom 30% tvs
    - Bebrava - s obsahom 40% tvs
    - Koliba - s obsahom 30% a 40% tvs, sušina najmenej 46%
    - Kaškaval – s obsahom 50% tvs, sušina najmenej 60%
    - Vartáš – parený salámový syr s obsahom 45% tvs, sušina najmenej 53%
    - Oravan údený – s obsahom 40% tvs, sušina najmenej 50%
    - Primáš - s obsahom 30% tvs, sušina najmenej 48%
    - Mozzarella – bochníkový tvar, bez nálevu, s obsahom 45% tvs, sušina najmenej 50%
 • z ovčieho mlieka
    - Kaškaval ovčí - s obsahom 50% tvs, sušina najmenej 60%Sun Sun Sun ×