mlieko.sk

Odstreďovanie mlieka

Odstreďovanie mlieka je veľmi dôležitá operácia pri základnom ošetrení surového kravského mlieka. Odstreďovanie surového mlieka má dve funkcie:

  • odtučňovanie mlieka – rozdelenie mlieka na smotanu a odtučnené mlieko
  • čistenie mlieka - odstránenie prípadných nečistôt.

Odstredivka

Princíp odstreďovania mlieka sa zakladá na rozdielnej hustote mliečneho tuku a mliečnej plazmy. Pôsobením odstredivej sily, ktorá vzniká otáčaním bubna odstredivky okolo zvislej osi, sa mlieko na tanieroch odstredivky rozdelí na smotanu a odtučnené mlieko. Množstvo tuku v odtučnenom mlieku závisí od parametru nazývaného „ostrosť odstreďovania“ a býva spravidla 0,03 %.
Zavedenie odstrediviek sa stalo základom priemyselného spracovania mlieka a znamenalo zásadný obrat pri priemyselnej výrobe masla. Významne sa zlepšila kvalita mliečnych výrobkov a hospodárnosť výroby.

Odstreďovanie mlieka má tieto výhody:

  • smotana sa od odtučneného mlieka oddeľuje plynulo a veľmi rýchlo
  • kyslosť smotany a mlieka zostáva nezmenená, mlieko a smotana sa môžu bez rizika tepelne ošetriť
  • množstvo tuku v smotane sa môže v priebehu odstreďovania upraviť podľa potreby, napríklad na konzumnú smotanu, smotanu na šľahanie, smotanu na výrobu masla
  • v odtučnenom mlieku zostanú len stopy tuku
  • odstredením sa odstráni aj nečistoty z mlieka
  • miešaním odtučneného mlieka so smotanou za odstredivkou v požadovanom pomere možno priamo upravovať množstvo tuku v mliečnych zmesiach (mlieko s rôznym množstvom tuku), ktoré sa používajú na výrobu mliečnych výrobkov.

Úprava množstva tuku v mlieku a mliečnych výrobkoch sa označuje ako štandardizácia, alebo egalizácia množstva tuku.Sun Sun Sun ×