mlieko.sk

Úvod

Mliekarstvo všade vo vyspelých krajinách patrí medzi popredné odvetvie národného hospodárstva, lebo má hlbší celospoločenský význam. Každá vyspelá krajina sveta sa snaží o sebestačnosť vo výrobe základných potravín a jednou z tých najdôležitejších je i mlieko a mliečne výrobky. Samotná výroba mlieka a jeho spotreba je dôležité totiž nielen ako bežná potravina, ale má veľký celospoločenský význam i z pohľadu existencie chovu dobytka v prvovýrobe, z pohľadu ekonomiky výroby a ďalej z pohľadu zamestnanosti ľudí na vidieku, sociálneho a ekologického programu spracovania produktov celého poľnohospodárstva.

Najdôležitejší prínos vo výrobe a spotrebe mlieka a mliečnych výrobkov, ktorý práve v súčasnosti sa dostáva do popredia pracovníkov vo výžive i ďalších odborných lekárov je prínos pre zdravie človeka. V súčasnosti práve prostredníctvom mlieka a vybratých mliečnych výrobkov si môže každý človek od útleho veku až po starobu liečiť svoje osobitné zdravotné problémy napr. so zažívaním, s vlastným metabolizmom, krvným tlakom, atď. Však samotné mlieko a najmä jeho fermentované výrobky (napr. rôzne fermentované probiotické nápoje, syry a pod.) sú nenahraditeľným zdrojom všetkých pre život potrebných látok a tieto je potrebné vhodne aplikovať do svojho pravidelného jedálneho lístka.

Napriek rôznym reklamám o význame mlieka a mliečnych výrobkov máme na Slovensku stále ešte veľký deficit a stále viac a viac sa musíme učiť lepšie využívať a viac konzumovať práve mliečne výrobky. Pre zaujímavosť je treba uviesť, že u nás je spotreba všetkých mliečnych výrobkov po prepočte na mlieko iba 163 kg na osobu a rok, kým vo vyspelých štátoch je táto spotreba cca 300 kg. Pritom iba v „západnej“ Európe, ale i na východe sa spotrebováva asi trojnásobné množstvo mliečnych fermentovaných nápojov a minimálne dvojnásobné množstvo syrov ako u nás na Slovensku. Z uvedených dôvodov je preto potrebné stále viac sa zaujímať o zložení mlieka a mliečnych výrobkov a o ich spoločenskom i zdravotnom prínose.

Tip pre Vás

  • Je potrebné pred konzumáciou mlieko ohriať? Nie, pretože mlieko je už tepelne ošetrené.
  • Prečo dnešné konzumné mlieko nemá tuk vyzrážaný na povrchu? Lebo je homogenizované.
  • Prečo má niekto tráviace problémy po vypití sladkého mlieka, ale po vypití kyslého ich nemá? Príčinou môže byť intolerancia na mliečny cukor laktózu.
  • Je rozdiel medzi zakysanými a zakvasenými mliekami? Áno, lebo pri výrobe zakysaného mlieka sa zúčastňujú baktérie a pri výrobe zakvaseného mlieka sa zúčastňujú kvasinky.
  • Je bryndza vyrábaná iba z ovčieho mlieka? Nie, lebo rozlišujeme viac druhov bryndze.
  • Čo znamená t.v.s. alebo v nemčine FIT alebo v angličtine FDM pri označení syrov? Je to tuk v sušine.

Rozdelenie syrov    Odstreďovanie mlieka    SyrySun Sun Sun ×